Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT-19/2006
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
Data e publikimit:   21.06.2006