Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: UA 8/2005 QRK
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
I shfuqizuar
Data e publikimit:   11.08.2005