Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: UA 4/2005 QRK
Institucioni Qeveria e Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   07.06.2005