Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MASHT- 19/2005
Institucioni Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë
Data e publikimit:   07.06.2005