Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: GJTHMTR-D.SKE-C.nr.22/2023-NJT
Institucioni Gjykata Themelore e Mitrovicë - Dega në Skenderaj
Skaduar
Data e publikimit:   27.03.2023