Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MMPHI-UA_ 05.2023-UA
Institucioni Ministria e Mjedisit e Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Fusha e Acquis të BE-së: Mjedisi,
I shfuqizuar
Data e publikimit:   06.03.2023