Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MBPZHR-NR.13/2022-UA
Institucioni Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural
Data e publikimit:   26.10.2022