Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MBPZHR-MBPZHR-NR.06/2022-UA
Institucioni Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural
Data e publikimit:   02.09.2022