Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 08/L-050
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   01.09.2022
Gazeta Zyrtare: 29/2022