Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.Z.A-32/2022-NJT
Institucioni Noter. Zyfer Aliu
Data e publikimit:   05.08.2022