Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.L.K-43-2022-NJT
Institucioni Noter. Ljiljana Kenic
Data e publikimit:   05.08.2022