Lloji i aktit: Aktvendime
Numri i aktit: GJTHPJ-D.KLI-C.nr.152/17-AKV
Institucioni Gjykata Themelore e Pejë - Dega në Klinë
Data e publikimit:   02.08.2022