Lloji i aktit: Ligje
Numri i aktit: 08/L-143
Institucioni Kuvendi i Republikës së Kosovës
Data e publikimit:   06.07.2022
Gazeta Zyrtare: 17/2022