Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.Z.A-21/2022-NJT
Institucioni Noter. Zyfer Aliu
Skaduar
Data e publikimit:   22.06.2022