Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.A.M-24/2022-NJT
Institucioni Noter. Arben Mustafa
Data e publikimit:   22.06.2022