Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: GJTH.PZ-CT - 10/22-NJT
Institucioni Gjykata Themelore e Prizrenit
Data e publikimit:   22.06.2022