Lloji i aktit: Aktvendime
Numri i aktit: GJTHPJ-D.IST-C.nr.618/21-AKV
Institucioni Gjykata Themelore e Pejë - Dega në Istog
Data e publikimit:   08.06.2022