Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MMPH-UA_MMPH_ 30/14-UA
Institucioni Ministria e Mjedisit e Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës
Fusha e Acquis të BE-së: Mjedisi,
I shfuqizuar
Data e publikimit:   30.12.2014