Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.S.V-04/2022-NJT
Institucioni Noter. Sinan Visoka
Data e publikimit:   14.01.2022