Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.S.B-06/22-NJT
Institucioni Noter. Sefadin Blakaj
Data e publikimit:   14.01.2022