Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.A.U-01/2022-NJT
Institucioni Noter. Arijeta Ukaj
Data e publikimit:   14.01.2022