Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.V.K-01/2022-NJT
Institucioni Noter. Vizhdane Kuçi
Data e publikimit:   14.01.2022