Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.V.A-44/2021-NJT
Institucioni Noter. Valdete Ademi
Data e publikimit:   25.11.2021