Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.A.A-153/2021-NJT
Institucioni Noter. Aresim Avdijaj
Data e publikimit:   25.11.2021