Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.M.Z-195-NJT
Institucioni Noter. Minir Zekolli
Data e publikimit:   25.11.2021