Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.S.B-99/21-NJT
Institucioni Noter. Sefadin Blakaj
Data e publikimit:   25.11.2021