Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.Y.M-155-2021-NJT
Institucioni Noter. Ylli Mekaj
Data e publikimit:   15.09.2021