Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.L.K-I-32-2021-NJT
Institucioni Noter. Ljiljana Kenic
Data e publikimit:   15.09.2021