Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.I.A-075/2021-NJT
Institucioni Noter. Islam Azemi
Data e publikimit:   15.09.2021