Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.F.T-121/21-NJT
Institucioni Noter. Fatmir Tasholli
Data e publikimit:   14.09.2021