Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.E.U-045/2021-NJT
Institucioni Noter. Ermira Uka - Gashi
Data e publikimit:   22.07.2021