Lloji i aktit: Shpallje
Numri i aktit: GJTH.PJ-C.nr.672/19-SH
Institucioni Gjykata Themelore e Pejës
Data e publikimit:   22.07.2021