Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.V.A-20/2021-NJT
Institucioni Noter. Valdete Ademi
Data e publikimit:   11.06.2021