Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.L.K-50-2021-NJT
Institucioni Noter. Ljiljana Kenic
Data e publikimit:   11.06.2021