Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.D.D-45/2021-NJT
Institucioni Noter. Dukagjin Dinaj
Data e publikimit:   11.06.2021