Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.H.B-29/2021-NJT
Institucioni Noter. Hajzer Bublaku
Data e publikimit:   11.06.2021