Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.A.Sh-35-NJT
Institucioni Noter. Arbena Shehu
Data e publikimit:   11.06.2021