Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MBPZHR-NR.04/21-UA
Institucioni Ministria e Bujqësisë, e Pylltarisë dhe e Zhvillimit Rural
Data e publikimit:   06.05.2021