Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.A.B-23-NJT
Institucioni Noter. Aliriza Beshi
Data e publikimit:   08.04.2021