Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.D.D-24/2021-NJT
Institucioni Noter. Dukagjin Dinaj
Data e publikimit:   08.04.2021