Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.S.V-115/2021-NJT
Institucioni Noter. Sinan Visoka
Data e publikimit:   07.04.2021