Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.H.M-25/21-NJT
Institucioni Noter. Hevzi Murseli
Data e publikimit:   07.04.2021