Lloji i aktit: Njoftime
Numri i aktit: GJTHMTR-D.SKE-2021:063135-NJ
Institucioni Gjykata Themelore e Mitrovicë - Dega në Skenderaj
Data e publikimit:   07.04.2021