Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.I.A-103-NJT
Institucioni Noter. Ilmi Ademi
Data e publikimit:   07.04.2021