Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.H.RR-06/2021-NJT
Institucioni Noter. Halil Rrukiqi
Data e publikimit:   23.02.2021