Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.I.A-48-NJT
Institucioni Noter. Ilmi Ademi
Data e publikimit:   23.02.2021