Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.H.B-03/2021-NJT
Institucioni Noter. Hajzer Bublaku
Data e publikimit:   23.02.2021