Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.A.Sh-06-NJT
Institucioni Noter. Arbena Shehu
Data e publikimit:   23.02.2021