Lloji i aktit: Njoftime për trashegimitarë
Numri i aktit: Ntr.L.K-14-2021-NJT
Institucioni Noter. Ljiljana Kenic
Data e publikimit:   23.02.2021