Lloji i aktit: Udhëzime Administrative
Numri i aktit: MMPH-Nr. 01.2021-UA
Institucioni Ministria e Mjedisit dhe e Planifikimit Hapësinor
Fusha e Acquis të BE-së: Mjedisi,
Data e publikimit:   01.02.2021